Hyreslokal

Hyreslokalen hyrs ut till en keramikverkstad till och med 2021-12-31.

Kontraktet ska omförhandlas 2020-10-01.

https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/bostads--och-lokaluthyrning/under-uthyrningstiden/indexupprakning/