Nyinflyttad

Vad innebär det att bo i en bostadsrätt? Klicka här för Riksbyggens information.

Du köper inte en lägenhet hos oss. Du köper ett medlemskap i BRF Ampeln 11 som ger dig rätt att nyttja en viss lägenhet.

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Kontrollera alltid att ytterporten går i lås under kvällstid. Stäng alla mellandörrar vid passage i källaren och släck lamporna. Stäng alltid källardörrar och ytterdörrar efter dig om du tillfälligt behöver ställa upp dem.

· Regler

· Stadgar

· Hemförsäkring med bostadsrättstillägg
Alla som bor i huset måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Tänk på de ekonomiska följderna efter tex. en brand eller vattenskada om du saknar rätt försäkring.

Läs mer här.

· Brandvarnare
Alla som bor i huset måste ha en brandvarnare i sin lägenhet. Kontrollera att den fungerar minst en gång per år genom att trycka på test knappen på brandvarnaren.

· Nycklar
Varje lägenhet har två nycklar som går till porten, källardörren och sopboden utanför port 63A. Två svarta brickor för att öppna porten ingår också.
Om man förlorar en nyckel eller vill ha fler nycklar kostar en nyckel 206 kr.

Nycklarna är personliga och registreras på lägenhetsinnehavaren. Nycklarna är kopieringsskyddade.

För att beställa nycklar maila Namn, Adress och nyckelnummer (står på nycklarna, samma som Riksbyggens lägenhets nr.) till nyckel@laslarmassistans.se

· Avgift
Avgift för lägenheterna varierar beroende på storlek på lägenheten. I avgiften ingår vatten, varmvatten, varmvatten till elementen, bredband, TV och sophämtning.

Kontakta Riksbyggen vid problem med avgiftsbetalning.

· Hur får man ett lägenhetsutdrag/ lägenhetsförteckning?
Man kan beställa ett lägenhetsutdrag via info@riksbyggen.se eller 0771-860 860. Handläggaren skickar lägenhetsutdraget till den adress som lägenheten ligger på.

Vad är en lägenhetsförteckning (lägenhetsutdrag)?

Styrelsen i bostadsrättsföreningen måste föra lägenhetsförteckning (lägenhetsutdrag).

Förteckningen ska innehålla uppgift om varje lägenhets beteckning, belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen.

Datum för registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen ska också anges liksom insats och bostadsrättshavarens namn.

Dessa uppgifter ska föras in då en lägenhet upplåts med bostadsrätt.

· Avbrottsinfo:
Elavbrott:
https://www.ellevio.se/privat/mina-sidor/stromavbrott-i-mobilen/
https://avbrottskarta.ellevio.se/l%C3%A4n/stockholm

Vattenavstängning:
https://www.stockholmvattenochavfall.se/kundservice/kontakta-oss/sms-och-talmeddelande/
https://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/

Fjärrvärme:
https://www.stockholmexergi.se/kundservice/avbrott/

Bredband & TV:
https://www.comhem.se/kundservice/drift-och-felsok

· Kostnad för vatten, sophämtning, fjärrvärme, el, tomträtt, försäkring (för byggnaden INTE för era lägenheter), räntor, amorteringar m.m. som föreningen betalar
Vatten ca. 4 000 kr / månad.

Sophämtning ca. 1 000 kr / månad.

Fjärrvärme ca. 22 000 kr / månad.

El ca. 2 500 kr / månad.

Tomträtt ca. 6 950 kr / månad.

Försäkring ca. 3 400 kr / månad.

Ränta & Amortering ca. 33 000 kr / månad.

Riksbyggen ca. 5 000 kr / månad.

Övrigt ca. 2 000 kr / månad.

· Namn
Namn på dörren. Kontakta styrelsen för mer info. Uppge också inflyttningsdatum.

· Tvättbokning
Säljaren måste ge användarnamn och lösenord till tvättbokningen till köparen, annars kommer köparen inte kunna boka tvättstugan!
Login till tvättbokningen är ditt lägenhetsnummer från Riksbyggen samt ett personligt lösenord. Kontakta i första hand före detta lägenhetsinnehavaren för lösenordet.
Kontakta styrelsen för mer info.

· Uteplatsen
På samma plats som du bokar tvättstugan kan du boka uteplatsen på baksidan av huset.

· Bastu
På samma plats som du bokar tvättstugan kan du boka bastun i källaren vid cyckelparkeringen.

· Köksfläkt
Köksfläkt får inte användas då ventilationen i huset är självdrag. Kolfilterfläkt får användas om den INTE är kopplad till ventilationen.

· Bilparkering
Föreningen har inga egna parkeringar för bilar, parkera på gatan och följ skyltning för betalning.

· Cykelparkering
Man kan parkera cyklar på kortsidan vid port 63 A och inne i källaren på avsedd plats.

· Källarutrymme
Förvaring av personliga tillhörigheter får endast ske i de till lägenheterna hörande källarförråden. Gångarna ska hållas fria. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförråden. Föreningen har inte tillgång till något utrymme för grovsopor.

· Bredband & TV
Bredband 100/10 Mbps och TV inkl. router och TV box från ComHem ingår i avgiften men redovisas som en egen post på fakturan från Riksbyggen på 305 kr / månad.
Kontakta ComHem 0775-17 17 20 om du saknar utrustning.

Kontakta styrelsen för mer info.

Riksbyggens lägenhetsnummer:

Stockholms stads lägenhetsnummer:

LägenhetsNR