Regler

Eftersom alla boende äger huset tillsammans har man också en del eget ansvar som sträcker sig utanför den egna lägenheten.

Detta innebär bland annat att man tar del av det gemensamma arbetet så som städdagar m.m. Genom att alla hjälps åt får vi ett trevligare hus och gemensamt ansvar och underhåll leder även i längden till färre reparationer och lägre kostnader.

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Kontrollera alltid att ytterporten går i lås under kvällstid. Stäng alla mellandörrar vid passage i källaren och släck lamporna. Stäng alltid källardörrar och ytterdörrar efter dig om du tillfälligt behöver ställa upp dem.

· Dörrar till källaren

På grund av inbrottsrisken i förråden är det viktigt att hålla alla dörrar till källaren stängda.

· Föreningens låda

Brf Ampeln 11 har en brevlåda i 63A där du kan lägga brev, förslag eller vad som du kan tänkas vilja informera styrelsen om eller fyll i kontaktformuläret här.

· Hemförsäkring med bostadsrättstillägg

Alla som bor i huset måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Tänk på de ekonomiska följderna efter tex. en brand eller vattenskada om du saknar rätt försäkring.

Läs mer här.

· Brandvarnare

Alla som bor i huset måste ha en brandvarnare i sin lägenhet. Kontrollera att den fungerar minst en gång per år genom att trycka på test knappen på brandvarnaren.

· Balkong

Grillning är inte tillåtet på balkongerna.

Rökning på balkonger och uteplatser kan vara mycket störande för boende intill. Många är allergiker och har problem med tobaksrök. Visa hänsyn gentemot dina grannar när du röker.

· Rökning

Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att kasta fimpar på marken utanför våra portar eller från balkongerna.

· Tyst på kvällen 22:00 till 07:00

Eftersom vi bor i ett flerfamiljshus är det ibland svårt att undgå att höra varandra. Huset är väldigt lyhört.

· Tvättstuga

Tvättstugan bokas på skärmen i tvättrummet eller här på hemsidan (se TVÄTT i menyn till vänster). Det är tillåtet att låsa dörren till tvättstugan med hänglås under ens bokade tid, ifall man vill det.

Har du inte börjat tvätta 30 min efter din bokade tid kan någon annan använda tvättrummet.

Töm torktumlaren på ludd och lämna alla 9 luckor öppna för att motverka dålig lukt i alla maskinerna.

Lämna tvättstugan i sådant skick som du vill finna den i.

· Uteplats

Gör rent grillen efter dig.

Vänta med att tömma askan till dagen efter så att det inte börjar brinna.

Askan ska tömmas i komposten som finns på hörnet av huset på baksidan av port 63 A.

· Källarutrymme

Förvaring av personliga tillhörigheter får endast ske på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförråden. Föreningen har inte tillgång till något utrymme för grovsopor.

· Husdjur Boende som har husdjur är skyldiga att se till att dessa inte för oljud eller förorenar i eller kring husen. Bostadsrättsinnehavare med husdjur ska vara extra noggranna vid rengöring av tvättstugan och trapphuset.

· Trappstädning

Varje lägenhet är ansvarig för att städa trappuppgången (alla våningar) 2 gånger per år. Det sitter ett aktuellt schema i varje uppgång. När vi städar själva kan vi hålla månadsavgiften lite lägre. Om städningen inte görs kan vi tvingas att höja avgifterna.

· Återvinningsstation nr. 16630 för plast, papper, kartong, metall och glas

3 minuters gångväg från oss finns återvinningsstation för plast, papper, kartong, metall och glas.

Om vi återvinner så sliper vi betala så mycket för vår sophantering då vi betalar per kilo.

Det är även lag på att återvinna plast, papper, kartong, metall och glas.

· Hushållssopor - tömning varje onsdag

Sopboden utanför port 63A.

· Matavfall - tömning varje onsdag

Matrester ska slängas i de bruna papperspåsarna och sedan slängas i de bruna tunnorna som står till vänster om sopboden utanför port 63A.

ENDAST PAPPERSPÅSAR I DE BRUNA TUNNORNA, INGA PLASTPÅSAR!

Om det ligger plastpåsar i de bruna tunnorna lägger sophämtarna dem på marken bredvid.

Bruna papperspåsar finns att hämta i tvättstugan.