Stamspolning

Stamspolningen gjordes 2017-04-24.

Nästa stamspolning ska göras 2022.