Städdag 2020-04-25 kl. 10:00 till 13:00

Städdagen 2021-04-25 kl. 10:00 till 13:00

Klockan 10:00 möts vi på uteplatsen och får uppgifter tilldelade.

Om alla är med och städar slipper vi höja din lägenhetsavgift.

Uppgifter:
1 - 2 pers:
· Ta ner tre döda träd på baksidan.
1 - 2 pers:
· Töm källaren på skräp och hänga upp cyklar på krokarna i taket.
1 pers:
· Byta ut trasiga lampor i källaren och ute. (Port 57, 59, 63A nr lamporna) .
1 pers:
· Dammsuga hela källaren inkl. cykelförråd.
2 pers:
· Flytta ut alla utemöbler och fyll svarta tunnan med vatten.
1 pers:
· Samla upp skräp runt sopboden utanför port 63A.
· Samla upp skräp på kortsidan vid port 63A.
1 pers:
· Samla upp skräp på kortsidan vid port 57.
1 - 2 pers:
· Samla upp skräp i skogen och längs med huset på baksidan.
1 pers:
· Sopa gången på framsidan.
1 - 2 pers:
· Göra rent tvättstugan.
· Göra rent maskinerna i tvättstugan (4 st).
· Städa städförrådet, rummet just utanför tvättstugan.
1 - 2 pers:
· Göra rent bastun, omklädningsrummet, toalett och dusch.
1 pers:
· Putsa alla fönster utvändigt, invändigt och mellan i källaren (3 st).
· Putsa alla fönster utvändigt, invändigt och mellan i portuppgång 57 samt fönstren i portdörren.
1 pers:
· Putsa alla fönster utvändigt, invändigt och mellan i portuppgång 59 samt fönstren i portdörren.
· Putsa alla fönster utvändigt, invändigt och mellan i portuppgång 61 samt fönstren i portdörren.
1 pers:
· Putsa alla fönster utvändigt, invändigt och mellan i portuppgång 63 samt fönstren i portdörren.
· Putsa alla fönster utvändigt, invändigt och mellan i portuppgång 63A samt fönstren i portdörren.
1 pers:
· Måla på baksidan efter bygget av bastun.

Om du inte närvarade har du fått en uppgift postad i ditt brevinkast.

Kontakta styrelsen för frågor och att få din uppgift klarmarkerad.

Genom att alla medlemmar hjälper till med eget arbete så håller vi ner lägenhetsavgifterna.

Städdag 2021-00-00