Städdag 2019-10-20

Städdagen 2019-10-20 kl. 10:00 till 14:00

Lätt lunch / fika kl. 12:00

Klockan 10:00 möts vi i pannrummet och får uppgifter tilldelade. När du gjort klart din uppgift kommer du tillbaka till pannrummet för att få den klarmarkerad. Finns det uppgifter som inte är klara hjälper du till med dessa.

Är man med i början och får en uppgift och sedan drar när man tycker att man har gjort sitt utan att få den klarmarkerad kommer du få en uppgift i ditt brevinkast.

Om alla är med och städar slipper vi höja din lägenhetsavgift.

Uppgifter:

· Olja träpanelen på sopboden. EJ GJORT p.g.a REGN. Gör på vårstädningen.

· Olja utemöblerna. EJ GJORT p.g.a REGN. Gör på vårstädningen.

· Flytta in alla utemöbler. KLART.

· Gör lista på cyklar som ska slängas. KLART.

· Töm förrådet till vänster om duschen. KLART.

· Töm källaren på skräp. KLART.

· Byta ut trasiga lampor i källaren och i alla portar. KLART.

· Fila ner källardörrar där de går emot dörrkarmen. KLART.

· Fäst tätningslister på alla källardörrar och portdörrar. KLART.

· Sätta upp dörrskyltar på alla källardörrar. KLART.

· Damma rören i taket i källaren. KLART.

· Dammsuga hela källaren inkl. cykelförråd. KLART.

· Samla upp skräp runt sopboden utanför port 63A. KLART.

· Samla upp skräp på kortsidan vid port 63A. KLART.

· Samla upp skräp på kortsidan vid port 57. KLART.

· Samla upp skräp i skogen och längs med huset på baksidan. KLART.

· Sopa gången på framsidan. KLART.

· Göra rent maskinerna i tvättstugan (4 st). KLART.

· Göra rent tvättstugan. KLART.

· Dammsuga inuti röret i tvättstugan. KLART.

· Städa städförrådet, rummet just utanför tvättstugan. KLART.

· Städa toaletten i källaren. KLART.

· Städa duschen i källaren. KLART.

· Tvätta samtliga portdörrar och rengör element i trapphus.

· Putsa alla fönster ut- och invändigt i källaren (3 st). KLART.

· Putsa alla fönster ut- och invändigt i portuppgång 57 samt fönstren i portdörren. KLART.

· Putsa alla fönster ut- och invändigt i portuppgång 59 samt fönstren i portdörren. KLART.

· Putsa alla fönster ut- och invändigt i portuppgång 61 samt fönstren i portdörren. KLART.

· Putsa alla fönster ut- och invändigt i portuppgång 63 samt fönstren i portdörren. KLART.

· Putsa alla fönster ut- och invändigt i portuppgång 63A samt fönstren i portdörren. KLART.

· Sopa och moppa alla trappor i portuppgång 57. KLART.

· Sopa och moppa alla trappor i portuppgång 59. KLART.

· Sopa och moppa alla trappor i portuppgång 61. KLART.

· Sopa och moppa alla trappor i portuppgång 63. KLART.

· Sopa och moppa alla trappor i portuppgång 63A. KLART.

Om du inte närvarade har du fått en uppgift postad i ditt brevinkast.

Kontakta styrelsen för frågor och att få din uppgift klarmarkerad.

Genom att alla medlemmar hjälper till med eget arbete så håller vi ner lägenhetsavgifterna.

Städdag 2019-10-20 – listsida från klassiska Sites