Städdag 2020-05-10

Städdagen 2020-05-10 kl. 10:00 till 13:00

Lätt lunch / fika kl. 13:00

Klockan 10:00 möts vi på uteplatsen och får uppgifter tilldelade. När du gjort klart din uppgift kommer du till pannrummet för att få den klarmarkerad. Finns det uppgifter som inte är klara hjälper du till med dessa.

Är man med i början och får en uppgift och sedan drar när man tycker att man har gjort sitt utan att få den klarmarkerad kommer du få en uppgift i ditt brevinkast.

Om alla är med och städar slipper vi höja din lägenhetsavgift.

Uppgifter:

· Byta en lampsockel i källare.

· Olja träpanelen på sopboden.

· Flytta ut alla utemöbler.

· Töm förrådet till vänster om duschen.

· Töm källaren på skräp.

· Byta ut trasiga lampor i källaren och i alla portar.

· Damma rören i taket i källaren.

· Dammsuga hela källaren inkl. cykelförråd.

· Samla upp skräp runt sopboden utanför port 63A.

· Samla upp skräp på kortsidan vid port 63A.

· Samla upp skräp på kortsidan vid port 57.

· Samla upp skräp i skogen och längs med huset på baksidan.

· Sopa gången på framsidan.

· Göra rent tvättstugan.

· Göra rent maskinerna i tvättstugan (4 st).

· Städa städförrådet, rummet just utanför tvättstugan.

· Städa toaletten i källaren.

· Städa duschen i källaren.

· Putsa alla fönster utvändigt, invändigt och mellan i källaren (3 st).

· Putsa alla fönster utvändigt, invändigt och mellan i portuppgång 57 samt fönstren i portdörren.

· Putsa alla fönster utvändigt, invändigt och mellan i portuppgång 59 samt fönstren i portdörren.

· Putsa alla fönster utvändigt, invändigt och mellan i portuppgång 61 samt fönstren i portdörren.

· Putsa alla fönster utvändigt, invändigt och mellan i portuppgång 63 samt fönstren i portdörren.

· Putsa alla fönster utvändigt, invändigt och mellan i portuppgång 63A samt fönstren i portdörren.

Om du inte närvarade har du fått en uppgift postad i ditt brevinkast.

Kontakta styrelsen för frågor och att få din uppgift klarmarkerad.

Genom att alla medlemmar hjälper till med eget arbete så håller vi ner lägenhetsavgifterna.

Städdag 2020-05-10 – listsida från klassiska Sites