Avloppsstammar

Avloppsstammar byttes 2004. Horisontella relinade 2004, vertikala utbytta 2007 .

Avloppsstammarna ska bytas nästa gång 2054.