BRF Ampeln 11

Bastun avstängd alla Måndagar, Onsdagar och Torsdagar p.g.a ökade elkostnader.

Se över era tätningslister i fönstren så att det inte är otäta och läcker värme.

Information om varmvatten temperaturen i din lägenhet. Klicka här

Vi äger inte marken som fastigheten står på utan vi betalar varje år en tomträttsavgäld till Stockholms stad.
Stockholms stad har nu beslutat att kraftigt höja tomträttsavgälden i etapper 2023-2027 från 83400 kr/år till 217500 kr/år, dvs en chockhöjning.
För att bibehålla en sund ekonomi i föreningen behöver vi höja avgiften i samma takt.
På årsstämman 9/6 2022 togs beslut att detta ska ske i två etapper. Det innebär att vi 1/1 2023 höjer avgiften med 157 kr/mån för dig som bor på 38 kvm och 195 kr/mån för dig som bor på 47 kvm.
1/1 2025 höjer vi igen med samma belopp. dvs 157 kr/mån för dig som bor på 38 kvm och 195 kr/mån för dig som bor på 47 kvm.
När höjningen är klar, innebär det att du som bor på 38 kvm betalar 314 kr mer/mån och du som bor på 47 kvm betalar 390 kr mer/mån.

Ändra ditt lösenord för tvättbokning om din tid blir avbokad utan anledning, det kan vara en av dina grannar som har listat ut ditt lösenord.