Bastu

Bastun får endast nyttjas av BRF-medlemmar med familj och gäster!

 • Medlem som bokat bastun har ansvar för sitt och sina gästers uppförande och för uppkomna skador på bastun.

 • Felanmäl alltid om något saknas, är trasigt eller inte fungerar till styrelsen.

 • Stölder polisanmäls av ägaren till det stulna.

 • Minderåriga får inte vistas i bastun själva.

 • Husdjur får aldrig vistas i bastulokalerna.

 • Rökning absolut förbjuden i hela lokalen.

 • Bokad tid som inte påbörjats inom 30 minuter upphör.

 • Respektera tiden så att inte nästa bastubadare måste vänta på dig. Varje pass är 2 timmar, bastun är öppen mellan klockan 08.00-22.00.

 • Har du frågor om hur bastun ska användas, kontakta styrelsen innan din bokade tid.


Under det sköna bastubadet

 • Tänk på hygienen, sitt alltid på din handduk i alla utrymmen.

 • Duscha alltid före användning av bastun.

 • Förbjudet att ha med sig glas och glasflaskor in i bastun pga. olycksrisk.

 • Du är ansvarig för att ditt hälsotillstånd är sådant att Du kan basta utan risk.


Efter avslutat bastubad skall bastun städas

 • Torka av golven i hela lokalen, bastun samt duschen.

 • Hårtussar och annat ska avlägsnas från golvbrunnen.

 • Se till att det i övrigt är rent i lokalerna.

 • Ta med dina sopor, ingenting får lämnas kvar i lokalerna.

 • Om ingen kommer efter er se till att bastuaggregatet är frånslaget.

 • Lämna dörren till bastun öppen för bästa ventilation.

 • Stäng fönster och släck lamporna efter dig när du lämnar lokalen.


Vid frågor eller felanmälan kontakta styrelsen

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image