Bastu

Bastun får endast nyttjas av BRF-medlemmar med familj och gäster!

 • Medlem som bokat bastun har ansvar för sitt och sina gästers uppförande och för uppkomna skador på bastun.

 • Felanmäl alltid om något saknas, är trasigt eller inte fungerar till styrelsen.

 • Stölder polisanmäls av ägaren till det stulna.

 • Minderåriga får inte vistas i bastun själva.

 • Husdjur får aldrig vistas i bastulokalerna.

 • Rökning absolut förbjuden i hela lokalen.

 • Bokad tid som inte påbörjats inom 30 minuter upphör.

 • Respektera tiden så att inte nästa bastubadare måste vänta på dig. Varje pass är 2 timmar, bastun är öppen mellan klockan 08.00-22.00.

 • Har du frågor om hur bastun ska användas, kontakta styrelsen innan din bokade tid.


Under det sköna bastubadet

 • Tänk på hygienen, sitt alltid på din handduk i alla utrymmen.

 • Duscha alltid före användning av bastun.

 • Förbjudet att ha med sig glas och glasflaskor in i bastun pga. olycksrisk.

 • Du är ansvarig för att ditt hälsotillstånd är sådant att Du kan basta utan risk.


Efter avslutat bastubad skall bastun städas

 • Torka av golven i hela lokalen, bastun samt duschen.

 • Hårtussar och annat ska avlägsnas från golvbrunnen.

 • Se till att det i övrigt är rent i lokalerna.

 • Ta med dina sopor, ingenting får lämnas kvar i lokalerna.

 • Om ingen kommer efter er se till att bastuaggregatet är frånslaget.

 • Lämna dörren till bastun öppen för bästa ventilation.

 • Stäng fönster och släck lamporna efter dig när du lämnar lokalen.


Vid frågor eller felanmälan kontakta styrelsen