Andrahandsuthyrning

Du måste ha styrelsens medgivande för att hyra ut i andrahand, även vid AirBnB uthyrning och om du hyr ut till en familjemedlem.
Så länge du hyr ut lägenheten och du själv inte bord där tillsammans med den som hyr räknas det som andrahandsuthyrning oavsett vem det är som hyr och ska godkännas av styrelsen.

Fyll i följande ansökan (sid 5):

Andrahandsupplåtelse bostadsrätt– ansökan om tillstånd

Lämna den ifyllda ansökan i styrelsens brevlåda i port 63A eller via e-post till info ⟨ @ ⟩ ampeln11.se adressen.

Under hela perioden som du hyr ut din lägenhet tar föreningen ut en extra avgift på 10 prisbasbelopp per månad (438 kr extra per månad). Denna extra avgift tillfaller föreningen.

Samma blankett ska fyllas i vid förlängningsansökan. Vid förlängning kommer en extra avgift tas ut på 10% per månad. Denna avgift är ytterligare på de 438 kr i punkten ovan.

Föreningen äger rätt att vid upplåtelse av bostadsrätten i andra hand ta ut en avgift som ska betalas av bostadsrättshavaren.

Avgiften per år får högst uppgå till ett belopp motsvarande tio (10) procent av gällande prisbasbelopp för året lägenheten är upplåten i andra hand.

Om lägenheten upplåts under del av år beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

SKA DU VISTAS UTOMLANDS UNDER UTHYRNINGEN MÅSTE DU ÄVEN FYLLA I SISTA SIDAN "FULLMAKT VID ANDRAHANDSUPPLÅTELSE AV LÄGENHET" OCH GE FULLMAKT TILL EN PERSON SOM BEFINNER SIG I SVERIGE.

I en bostadsrätt äger du inte din lägenhet, bara rätten till den.

Därför måste du ha bostadsrättsförenings styrelses godkännande för att hyra ut din lägenhet via tex. Airbnb.

Har man inte föreningens tillstånd kan det innebära att man kan bli uppsagd och därmed förlora sin bostadsrätt. Efter uppsägningen ska bostadsrätten tvångsförsäljas av Kronofogden.

Hyresgästerna måste ha läst igenom föreningens stadgar och regler innan inflytt i lägenheten.

Du som hyr ut och de som hyr din lägenhet måste ha hemförsäkring på lägenheten. De två olika försäkringarna täcker olika saker och det är anledning till varför båda parter måste ha en försäkring.

Tele2 avslutar ditt gruppavtal (bredband) om du inte är folkbokförd i din lägenhet.
För att det inte ska ske behöver du ringa Tele2 och meddela att gruppavtalet inte ska stängas av. Kontakta Tele2