Fasad

Fasaden mot vägen och på kortsidorna renoverades vintern 2014. Även balkongerna renoverades.

Mindre reparationer utfördes av Stark Fasad under juli och augusti 2019.

Fasaden mot vägen och på kortsidorna ska renoveras nästa gång 2035. Även balkongerna ska då renoveras.

Fasaden och balkongerna renoverades av:

Stark Fasad, ansvarig projektledare Johan Faltin, Johan.Faltin@starkfasad.se

Projektchef var Martin Wulff.

Bruk:

Putsbruk C, 0-3, lågalkaliskt – Grundningsbruk - Finja

Putsbruk C, 0-3, lågalkaliskt – Fasadbruk - Finja

Färg:

Hydralisk kalkfärg fasad

Översättningsnummer - Målarkalk H302168

Sockel:

Silikat färg NCS-nummer: 7005Y20R

Fasaden på baksidan renoverades 2004.

Fasaden på baksidan ska renoveras nästa gång 2024.