Vattenrör

Haggrens rör har 2023 gjort en översyn över vattenrören och ingen åtgärd behövs.