Mäklare

Information till mäklare.

Börja med dessa länkar:

Styrelsen

Stadgar

Regler

Ventilation / OVK

Årsredovisning

Säljaren måste ge användarnamn och lösenord till tvättbokningen / uteplatsen / bastun till köparen, annars kommer köparen inte kunna boka tvättstugan / uteplatsen / bastun!

Köparen betalar överlåtelseavgiften, den är på 2,5% av prisbasbeloppet.

Köparen betalar pantavgiften, den är på 1% av prisbasbeloppet.

Riksbyggen tar motsvarande intäkt i administrationskostnad vilket resulterar i att inga av dessa avgifter når föreningen.

Ampeln11 tillåter att förälder äger lägenheten tillsammans med barnet och att bara barnet bor i lägenheten.

Överlåtelse

1. Mäklaren laddar upp förmedlingsuppdrag, överlåtelseavtal, medlemskapsansökan samt andra för överlåtelsen relevanta handlingar på https://overlatelse.riksbyggen.se/login

2. Riksbyggen granskar de handlingar som laddats upp i portalen och säkerställer att handlingarna uppfyller formkraven och att ärendet är komplett för styrelsen att ta beslut.

3. Medlemskapsansökan når styrelsen som kan begära eventuella kompletteringar.

a. Tillgängligt för ledamöter och suppleanter.

b. Överlåtelsemottagaren godkänner.

c. Styrelsen hittar alla uppgifter via appen Mitt Riksbyggen eller https://mitt.riksbyggen.se/

d. Godkännande görs med BankID.