Stadgar

Föreningens stadgar reviderades senast 2017. De finns här för nedladdning.