Tak

Taket renoverades 2003. Då byttes takbeklädnad och all plåt.

Taket besiktigades 2016, småfel åtgärdades.

Taket ska renoveras nästa gång 2026. Då ska all plåt bytas, skorstenar och takluckor. Även taksäkerheten ska monteras.

Takbeklädnad ska bytas igen 2034 (Solceller?).