Nycklar

Varje lägenhet har två nycklar som går till porten, källardörren och sopboden utanför port 63A. Två svarta brickor för att öppna porten ingår också. Om man förlorar en nyckel eller vill ha fler nycklar kostar en nyckel 206 kr. Nycklarna är personliga och registreras på lägenhetsinnehavaren. Nycklarna är kopieringsskyddade.

Vi bytte lås på alla portar, källardörrar och de två luckorna på sopboden 2017-12-15.

Alla lås och passersystemet ska bytas 2035. (Lokal central för passersystem samt koddosor på alla källardörrar?).