Brandskydd

I källaren; Sex st brandsläckare, sex st brandfiltar och sex st brandvarnare sattes in 2020-05.

De ska bytas 2025.

I trapphusen; 15 brandvarnare sattes in 2020-05.

De ska bytas 2025.