Regler

Eftersom alla boende äger huset tillsammans har man också en del eget ansvar som sträcker sig utanför den egna lägenheten.

Detta innebär bland annat att man tar del av det gemensamma arbetet så som städdagar m.m. Genom att alla hjälps åt får vi ett trevligare hus och gemensamt ansvar och underhåll leder även i längden till färre reparationer och lägre kostnader.

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Kontrollera alltid att ytterporten går i lås under kvällstid. Stäng alla mellandörrar vid passage i källaren och släck lamporna. Stäng alltid källardörrar och ytterdörrar efter dig om du tillfälligt behöver ställa upp dem.

· Dörrar till källaren
På grund av inbrottsrisken i förråden är det viktigt att hålla alla dörrar till källaren stängda.

· Föreningens låda
Brf Ampeln 11 har en brevlåda i 63A där du kan lägga brev, förslag eller vad som du kan tänkas vilja informera styrelsen om eller fyll i kontaktformuläret här.

· Hemförsäkring med bostadsrättstillägg
Alla som bor i huset måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Tänk på de ekonomiska följderna efter tex. en brand eller vattenskada om du saknar rätt försäkring.

Läs mer här.

· Brandvarnare
Alla som bor i huset måste ha en brandvarnare i sin lägenhet. Kontrollera att den fungerar minst en gång per år genom att trycka på test knappen på brandvarnaren.

· Balkong
Grillning är inte tillåtet på balkongerna.

Rökning på balkonger och uteplatser kan vara mycket störande för boende intill. Många är allergiker och har problem med tobaksrök. Visa hänsyn gentemot dina grannar när du röker.

· Rökning
Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att kasta fimpar på marken utanför våra portar eller från balkongerna.

· Tyst på kvällen 22:00 till 07:00
Eftersom vi bor i ett flerfamiljshus är det ibland svårt att undgå att höra varandra. Huset är väldigt lyhört. Undvik att använda hushållsmaskiner sent på kvällen och undvik att gå hälgång.

· Tvättstuga
Läs mer här.

· Bastu
Läs mer här.

· Uteplats
Läs mer här.

· Källarutrymme
Förvaring av personliga tillhörigheter får endast ske på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförråden. Föreningen har inte tillgång till något utrymme för grovsopor.

· Husdjur
Boende som har husdjur är skyldiga att se till att dessa inte för oljud eller förorenar i eller kring husen. Bostadsrättsinnehavare med husdjur ska vara extra noggranna vid rengöring av tvättstugan och trapphuset.

· Trappstädning
Varje lägenhet är ansvarig för att städa trappuppgången (alla våningar) 2 gånger per år. Det sitter ett aktuellt schema i varje uppgång. När vi städar själva kan vi hålla månadsavgiften lite lägre. Om städningen inte görs kan vi tvingas att höja avgifterna.

· Återvinningsstation nr. 16630 för plast, papper, kartong, metall och glas
3 minuters gångväg från oss finns återvinningsstation för plast, papper, kartong, metall och glas.

Om vi återvinner så sliper vi betala så mycket för vår sophantering då vi betalar per kilo.

Det är även lag på att återvinna plast, papper, kartong, metall och glas.

· Hushållssopor - tömning varje onsdag
Sopboden utanför port 63A.

· Matavfall - tömning varje onsdag
Matrester ska slängas i de bruna papperspåsarna och sedan slängas i de bruna tunnorna som står till vänster om sopboden utanför port 63A.

ENDAST PAPPERSPÅSAR I DE BRUNA TUNNORNA, INGA PLASTPÅSAR!

Om det ligger plastpåsar i de bruna tunnorna lägger sophämtarna dem på marken bredvid.

Bruna papperspåsar finns att hämta i tvättstugan.
När påsarna börjar ta slut ska styrelsen beställa nya från SVOA.