Radiator/Värme

Placera aldrig något framför elementen så som möbler, elementskydd, gardiner m.m. Detta gör att elementen sänker värmen för att värmen stannar kvar runt elementet istället för att värma upp rummet.

Luftning av elementen behöver göras om dem är svala eller kalla:

Bildresultat för element luftnippel

Segeltorpsrör fick i uppdrag att göra ett radiatorventil byte och en injustering av värmesystemet samt att byta luftskruvar på radiatorerna.

Detta arbete utfördes 2019-09-09 till 2019-09-13.

Detta ska göras nästa gång 2039.