Trapphus

Alla fem trapphus renoverades 1993.

Alla fem trapphus renoverades 2020-03 - 2020-05.

Portarna renoverades 2021-06 - 2021-07.

Trapphus och portar ska renoveras nästa gång 2050.