Styrelsen

Klicka här för att kontakta styrelsen.

· Martin Lindberg, Ordförande

· Amanda Forsell, Sekreterare

· Mustafa Dahir, Kassör

· Erik Fridell, Ledamot

· Jakob Nergård, Suppleant

· Stina Hellqvist, Suppleant

· Bo Runesson, Revisor

· ?? ??, Revisor suppleant

· Iris Granstedt, Valberedning

· Erika Fiume, Valberedning suppleant

Styrelsens arvode:

· Ordförande: 8000 kr / år.

· Ledamot, sekreterare, kassör: 3000 kr / år.

· Suppleant, adjungerad: 999 kr / år.

· Revisor: 999 kr / år.

· Revisor suppleant: 0 kr / år.

· Valberedning: 0 kr / år.

· Valberedning suppleant: 0 kr / år.

Vad gör styrelsen, klicka här.