Avloppsstammar

Avloppsstammar byttes 2004. Horisontella relinade 2004, vertikala utbytta 2007 .

Avloppsstammarna ska bytas nästa gång 2054.


Stamspolningen gjordes 2017-04-24.

Stamspolning gjordes 2022-03-14.

Nästa stamspolning ska göras 2027.

Rens- och spol luckor samt avlopp i källaren:

1 - Vid port 57

2 - Vid port 57

3 - Tvättstuga

4 - Pannrum

5 - Pannrum

6 - Port 61

7 - Trädgårdsförråd

8 - Vid port 63

9 - Dusch

10 - Toalett

11 - Vid port 63A

12 - Vid port 63A

13 - Vid port 63A

14 - Vid port 63A

Rens- och spol luckor för dagvatten:

15 - Hörnet vid port 57 - Rens dagvatten

16 - Hörnet baksidan port 63A - Rens dagvatten

17 - Baksidan mitten - Rens dagvatten

Stamspolning 2022-03-14:

Stamspolning 2017-04-24: