Stamspolning

Stamspolningen gjordes 2017-04-24.

Nästa stamspolning ska göras 2022.

57

57

Tvättstuga

Pannrum

Trädgårdsrum

61

63

Dusch

63A

63A

63A

63A