Om Ampeln11

Ampeln11 är en bostadsrättsförening med 33 lägenheter. Adressen är Finn Malmgrens väg 57-63A.

Bostadsrättsföreningen registrerades hos Bolagsverket 2002-09-26.

Föreningens ekonomiska plan registrerades hos Bolagsverket 2003-04-15.

Fastigheten förvärvades 2003-06-02.

Fastigheten byggdes 1943 av Erik Nises (Byggmästare) och är K-märkt i näst högsta klass (d v s värdefull ur "historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt). Motiveringen till klassificeringen lyder: Ett välbevarat lamellhus från första hälften av 1940-talet med kvardröjande drag från 1930-talets funktionalism. Byggnaden har anpassats till gatans böj och utgör med sina butikslokaler ett viktigt inslag i gatubilden.

Märkningen innebär att yttre förändringar kräver bygglov och att väsentliga inre förändringar kräver bygganmälan.

Marken innehas med tomträtt genom ett tomträttsavtal med Stockholms kommun. Avtalet gäller till och med 2023-01-01.

Föreningen ändrade årsavgiften senast 2010-01-01 då den höjdes med 3%.