Om Ampeln11

Ampeln11 är en bostadsrättsförening med 33 lägenheter. Adressen är Finn Malmgrens väg 57-63A.

Bostadsrättsföreningen registrerades hos Bolagsverket 2002-09-26.

Föreningens ekonomiska plan registrerades hos Bolagsverket 2003-04-15.

Fastigheten förvärvades 2003-06-02.

Fastigheten byggdes 1943 av Erik Nises (Byggmästare) och är K-märkt i näst högsta klass (d v s värdefull ur "historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt). Motiveringen till klassificeringen lyder: Ett välbevarat lamellhus från första hälften av 1940-talet med kvardröjande drag från 1930-talets funktionalism. Byggnaden har anpassats till gatans böj och utgör med sina butikslokaler ett viktigt inslag i gatubilden. 

Märkningen innebär att yttre förändringar kräver bygglov och att väsentliga inre förändringar kräver bygganmälan.

Föreningen ändrade årsavgiften;
2010-01-01 då den höjdes med 3%.
2023-01-01 då den höjdes med 157 kr/mån för dig som bor på 38 kvm och 195 kr/mån för dig som bor på 47 kvm.
2025-01-01 höjer vi igen med samma belopp. dvs 157 kr/mån för dig som bor på 38 kvm och 195 kr/mån för dig som bor på 47 kvm.
När höjningen är klar, innebär det att du som bor på 38 kvm betalar 314 kr mer/mån och du som bor på 47 kvm betalar 390 kr mer/mån.

Vi äger inte marken som fastigheten står på utan vi betalar varje år en tomträttsavgäld till Stockholms stad.

Stockholms stad har nu beslutat att kraftigt höja tomträttsavgälden i etapper 2023-2027 från 83400 kr/år till 217500 kr/år, dvs en chockhöjning.

För att bibehålla en sund ekonomi i föreningen behöver vi höja avgiften i samma takt.