Gas

Byte av gasservis (ledning från gata in till kund) gjordes 2020-04-15. Det gjordes då en re-lining.

Ledningen är byggd år 1943 i stål. Ampeln 11 äger ledningen inomhus samt t o m 0,5m utanför tomtgräns.

Gas ledningarna i huset och upp till lägenheterna har aldrig bytts.