Vinden

Vinden tilläggsisolerades 2019-04-16 av Isoleringslandslaget.

Material: isEco cellulosa 0,037W/mK vind 480m2 x 50 cm

Totalt: 240.00 m3

Vinden inspekterades 2022.

Vinden ska inspekteras nästa gång 2027.

Utredningsprotokoll Vinden.pdf