Gångväg

Gångvägen renoverades delvis 2011.

Gångvägen ska renoveras nästa gång 2031.

Ett öppet ärende hos Stockholms Stad finns för att asfaltera om deras del av gången; SY2001301407MOB