Tvätt

För allas trivsel gäller följande regler i tvättstugan:

· Det är ej tillåtet att använda tvättstugan mellan kl. 22:00 – 07:00. Detta för att det stör grannarna som bor nära tvättstugan.

· Bokad tid som inte utnyttjas inom 30 minuter efter tvättidens start kan nyttjas av andra boende.

· Städa efter dig. Rengör tvättmedelsfacken, torka av samtliga maskiner, töm torkskåp och tumlare från ludd. Låt alla luckor stå öppna för att motverka dålig lukt.

· Respektera varandras tvättider.

· Behöver din tvätt torka på nästa tvättid måste du ta bort hänglås om du använt det.

· Är tvättstugan låst av annan än den som ska tvätta äger samtliga boende rätt att avlägsna och förstöra hänglåset utan att bli ersättningsskyldig.

· Tar någon maskin skada pga felaktig användning blir användaren ersättningsskyldig.

· Du får inte färga eller bleka kläder i tvättmaskinerna.

· Stäng källardörrarna även då du tvättar så slipper vi inbrott i källaren.

· Lämna tvättstugan i sådant skick som du vill finna den i.