BRF Ampeln 11

Vi äger inte marken som fastigheten står på utan vi betalar varje år en tomträttsavgäld till Stockholms stad.
Stockholms stad har nu beslutat att kraftigt höja tomträttsavgälden i etapper 2023-2027 från 83400 kr/år till 217500 kr/år, dvs en chockhöjning.
För att bibehålla en sund ekonomi i föreningen behöver vi höja avgiften i samma takt.
På årsstämman 9/6 2022 togs beslut att detta ska ske i två etapper. Det innebär att vi 1/1 2023 höjer avgiften med 157 kr/mån för dig som bor på 38 kvm och 195 kr/mån för dig som bor på 47 kvm.
1/1 2025 höjer vi igen med samma belopp. dvs 157 kr/mån för dig som bor på 38 kvm och 195 kr/mån för dig som bor på 47 kvm.
När höjningen är klar, innebär det att du som bor på 38 kvm betalar 314 kr mer/mån och du som bor på 47 kvm betalar 390 kr mer/mån.