Ansvarsfördelning förening / medlem

BRF = bostadsrättsförening

BRH = bostadsrättshavare

Ansvarsfördelning