Renovera

Ska du renovera eller väsentligt ändra i din lägenhet behöver du göra en bygganmälan till styrelsen.

Utöver det ska även en teknisk utredning presenteras till styrelsen som visar att en renovering eller ändring kan göras utan risk.

Föreningen följer de rekommendationer som finns i bostadsrättslagen (1991:614) gällande regler om förändringar och installationer. Enligt 7 § får bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Bostadsrättshavare som vill renovera/göra ombyggnation i lägenheten måste beakta nedanstående:

· Inhämta tillstånd från styrelsen

· Lämna intyg på säker vatten (rörarbeten), behörighet för ingrepp i elanläggning, intyg på behörighet enligt Byggkeramikrådets anvisningar (plattsättning).

· I de fall rivning av vägg är aktuellt ska intyg/ritning från konstruktör redovisas gällande huruvida väggen är bärande eller inte.

· Upprätta ritningar för nya rör och ventilation. Dokumentera noggrant under arbetets gång, gärna med bilder på rör och el före och efter ombyggnad.

· Rivningsarbeten ska bedrivas varsamt så att olägenheter inte uppstår för kringboende.

· Besiktning av färdigställt arbete av certifierad besiktningsman. Löpande besiktningar kan med fördel utföras innan inbyggnad av dolda dragningar med rör, el och ventilation.

Observera att:

· Fasta elinstallationer ska utföras av behörig installatör.

· Fasta vatten- och avloppsinstallationer ska utföras av behörig firma. Firman ska vara certifierad enligt Säker vatteninstallation.

· Tätskikt i våtutrymmen ska utföras av behörig firma. Firman ska vara certifierad enligt GVK AB Svensk Våtrumskontroll eller BKR Byggkeramikrådet eller Måleribranschens regler för våtrum.

· Firman som anlitas ska ha ansvarsförsäkring.

· Samtliga installationer ska utföras fackmannamässigt.

· Droppskydd under diskmaskin samt under kyl och frys är ett krav, utan det gäller inte din hemförsäkring vid olyckor.

· Hänsyn ska tas för att inte skada gemensamma ytor. Trappsteg och trappräcke ska täckas vid behov.