Renovera

Ska du renovera eller väsentligt ändra i din lägenhet behöver du göra en bygganmälan till styrelsen.

Utöver det ska även en teknisk utredning presenteras till styrelsen som visar att en renovering eller ändring kan göras utan risk.

Föreningen följer de rekommendationer som finns i bostadsrättslagen (1991:614) gällande regler om förändringar och installationer. Enligt 7 § får bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Bostadsrättshavare som vill renovera/göra ombyggnation i lägenheten måste beakta nedanstående:

· Inhämta tillstånd från styrelsen

· Lämna intyg på säker vatten (rörarbeten), behörighet för ingrepp i elanläggning, intyg på behörighet enligt Byggkeramikrådets anvisningar (plattsättning).

· I de fall rivning av vägg är aktuellt ska intyg/ritning från konstruktör redovisas gällande huruvida väggen är bärande eller inte.

· Upprätta ritningar för nya rör och ventilation. Dokumentera noggrant under arbetets gång, gärna med bilder på rör och el före och efter ombyggnad.

· Rivningsarbeten ska bedrivas varsamt så att olägenheter inte uppstår för kringboende.

· Besiktning av färdigställt arbete av certifierad besiktningsman. Löpande besiktningar kan med fördel utföras innan inbyggnad av dolda dragningar med rör, el och ventilation.

Observera att:

· Fasta elinstallationer ska utföras av behörig installatör.

· Fasta vatten- och avloppsinstallationer ska utföras av behörig firma. Firman ska vara certifierad enligt Säker vatteninstallation.

· Tätskikt i våtutrymmen ska utföras av behörig firma. Firman ska vara certifierad enligt GVK AB Svensk Våtrumskontroll eller BKR Byggkeramikrådet eller Måleribranschens regler för våtrum.

· Firman som anlitas ska ha ansvarsförsäkring.

· Samtliga installationer ska utföras fackmannamässigt.

· Droppskydd under diskmaskin samt under kyl och frys är ett krav, utan det gäller inte din hemförsäkring vid olyckor.

· Köksfläktar får inte användas, endast kolfilterfläktar är tillåtna.

· Hänsyn ska tas för att inte skada gemensamma ytor. Trappsteg och trappräcke ska täckas vid behov.

Tänk på det här när du ska renovera badrum:

• Anlita en kvalitetscertifierad hantverkare som har våtrumsbehörighet och utbildning i Byggkeramikrådet, BKR. Du hittar hantverkare på exempelvis Brabyggare.se

• Kolla så att hantverkaren inte finns med på Råd & Röns svarta lista.

• Skriv tydliga avtal där det står att branschregler ska gälla, ladda ned avtalsmall från boupplysningen.

• Gör delbesiktningar under arbetets gång. Undersök till exempel att underarbetet är riktigt gjort innan kaklet sätts dit.

• Genomför en slutbesiktning med en oberoende och kunnig besiktningsman (läs mer på www.sbr.se).

• Be om ett kvalitetsintyg innan du betalar entreprenören.

• Säker Vatten AB har tagit fram viktiga råd till dig som ska renovera badrum, kök eller tvättstuga. Läs mer här.

Tänk på det här när du ska renovera köket:

• Bestäm i förväg hur mycket pengar du tänker lägga på köket. Kostnaderna skenar lätt iväg och det är därför viktigt att göra en budget.

• Även om du köper mycket tjänster är tidsbrist din största fiende vid en köksrenovering. Räkna med att hela projektet tar tre till sex månader, från planering till färdigt resultat.

• Leta upp en förtroendeingivande kökssäljare. Det är mycket värdefullt att ha en kunnig expert eftersom det är en mängd beslut som ska tas på kort tid.

• Rita upp en plan för att uppnå bästa funktionalitet. Testa kakelsorter och färgkombinationer genom att ta hem prover för att kunna ta mer vågade beslut när det gäller färgsättning och materialval.

• Minimera krånglet genom att dokumentera arbetet och skriv tydliga avtal, särskilt för arbeten som kräver certifiering, till exempel installation av gas eller vattenledningar. Läs mer på www.sakervatten.se