Värme

Föreningen värms upp med vattenburen fjärrvärme.

Om alla dina element är på maxtemperatur bör lägenheten hålla 21-22 grader. 

Placera aldrig något framför elementen så som möbler, elementskydd, gardiner m.m. Detta gör att elementen sänker värmen för att värmen stannar kvar runt elementet istället för att värma upp rummet.

Torr luft känns kallare än lite fuktig luft. Under vintern då luften är extra torr kan du därför använda luftfuktare för att få en behagligare inomhusmiljö.

Luftning av elementen behöver göras om dem är svala eller kalla. De är då ofta varma där rören går in i elementet och kalla längst upp.
Det finns luftningsnyckel att låna i trädgårdsförrådet mitt emot pannrummet. Den ska lämnas på samma plats samma dag som du lånat den så att andra kan låna den.
Det är enkelt att själv lufta elementen med luftningsnyckel: