Ventilation

Läs OVK resultatet här

Självdrag är det äldsta ventilationssystemet. Det finns ventiler i kök och badrum där luften ska sugas bort, frånluftsventiler.

Det finns ventiler där luften ska komma in, i vardagsrum och sovrum. Sådana kallas för friskluftsventiler. Friskluftsventiler ska finnas öppna i alla rum, sovrum, och vardagsrum. Där ska de förse bostaden med ny luft. Dessa ventiler sitter som spaltventiler i ovankant på fönstren.

Anslutna fläktar får inte förekomma därför att:

Det stoppar självdraget genom att tvärsnittsarean på kanalen minskas.

Det finns stor risk att lukt och fukt trycks över till intilliggande lägenheter.

Fläktar bygger upp ett stort undertryck i lägenheten vilken kan orsaka självdraget vänder i övriga rum.

OVK ANMÄRKNINGAR

Ej tillträde:

Om det visar sig att din lägenhet får en anmärkning som gör att vi måste göra en tredje OVK kontroll kommer du få betala den.

Bostadsrättsföreningen har rätt till tillträde till lägenheten för att göra en tillsyn.

Spisfläkt ansluten:

Ta bort och sätta in en kolfilterfläkt.

En ansluten spisfläkt kan bidra till kallras, fel luftriktning och matos hos grannar.

Felaktigt don:

Ta bort och sätt dit ett riktigt don.

För liten area:

Kan innebära fel ventil / don som släpper igenom för lite luft.

Fel luftriktning:

Luften flödar fel, kan bero på att fläkt är monterad i köket eller hos grannen. Det kommer in luft från ventilerna i köket och eller badrummet istället för att det sugs ut.

Omvända flöden beror på brist på friskluft och brist på ersättningsluft.

Det försvinner luft på ett ställe i bostaden, tex i köket där man har fläkt, då hinner inte friskluftsventilerna i vardagsrum och sovrum med att mata på så mycket luft. Då vänder flödet i en annan kanal för att mata på med luft. I samma stund som fläkten stängs av i köket så försvinner det omvända flödet.

Ofta är det fläktar i kök och badrum som ”ställer till” detta scenario, som egentligen inte är ”konstigt eller fel” bara en naturlig följd av att det plötsligt försvinner 40-60 liter i sekunden i köket och all den luften måste ersättas – enklast för luften är att vända på flödet i en öppen kanal rakt in i bostaden.

Man kan också känna kraftigt drag ifrån nyckelhål, brevlådor och liknande. Allt liknande är tecken på brist på ersättningsluft.

TIPS:

När Ni lagar mat och det blir osigt, öppna ett fönster i vardagsrum eller sovrum – INTE i köket.

Tilluften blir för stor i köket och självdragsventilen i köket kommer inte hinna med, istället trycks då allt os in i bostaden. Håll dörrar i bostaden öppna för att hjälpa till.

När Ni badar / duschar och ånga uppstår i badrummet, öppna ett fönster i sovrum / vardagsrum i 5 minuter.

Kallras:

Kallras är vanligt i självdragssystem.

Det betyder att flödet blir omvänt i en pipa (ventilationsrör i skorstenen). Detta medför ofta lukter, eftersom det omvända flödet suger med sig lukter ifrån de andras pipor i skorstenen.

Kommer det ut matlagningsos i en pipa där det sprutar ut os på taket och samtidigt sugs det ned luft felaktigt i pipan bredvid, så dras lukten med flödet till grannen.

Kallras och omvända flöden beror på brist på friskluft och brist på ersättningsluft.