Fjärrvärmecentral

Byte från olja till fjärrvärme gjordes 2003-2004.

Byte av pump till varmvattnet byttes 2019-05 pga att den var utsliten.

Byte av pump till radiatorer byttes 2019-10 pga att den var utsliten.

Svetsning av värmeväxlaren gjordes 2020-06 pga läckage.

Byte av två termometrar gjordes 2020-06 pga att dom gått sönder.

Stockholm Exergi gjorde en energiutredning 2020-08. Läs protokollet här.

Byte av hela fjärrvärme centralen ska göras 2034.

Foton på undercentralen, högerklicka och välj öppna bild i ny flik för större bilder.