Fjärrvärmecentral

Byte från olja till fjärrvärme gjordes 2003-2004.

Byte av pump till varmvattnet byttes 2019-05 pga att den var utsliten.

Byte av pump till radiatorer byttes 2019-10 pga att den var utsliten.

Svetsning av värmeväxlaren gjordes 2020-06 pga läckage.

Byte av två termometrar gjordes 2020-06 pga att dom gått sönder.

Stockholm Exergi gjorde en energiutredning 2020-08. Läs protokollet här.

Byte av hela fjärrvärme centralen ska göras 2034.

Foton på undercentralen, högerklicka och välj öppna bild i ny flik för större bilder.

1. Tryck samtidigt en gång på pil upp och pil ned, håll ej in knapparna, för att komma till admin läget.

2. Bläddra fram till P:53 med ned pilen. Det är temperaturen för utgående varmvatten och kommer även höja VVC. Sätt den temperatur som du vill ha för att få minst 50°C. Ska vara 57°C.

3. Tryck på 🬀/█ för att spara.

4. Tryck samtidigt en gång på pil upp och pil ned, håll ej in knapparna, för att lämna admin läget.

5. Bläddra till P:12 för att se att temperaturen har sparats och är aktiv.

6. Bläddra till P:11 för att se aktuell vattentemperatur.

Info Stockholm Exergi fjärrvärme.pdf